YouTube Channel
Kontakt
×
Premium Yacht Insurance Logo
«

YACHT-POOL REX inicijativa

Nautičari, da li znate ...

da naša polica osiguranja plovila pokriva popravak plovila kod licenciranih brodopopravljača koji radove izvode prema standardu kvalitete Yacht-Poola usklađenom sa zahtjevima proizvođača plovila i Hrvatskog registra brodova.

To prije svega znači da su prilikom popravka pogona, trupa i opreme plovila ugrađeni originalni dijelovi i materijali, a popravak izveden istom tehnologijom kojom je plovilo proizvedeno u brodogradilištu.

Tako se garantiraju izvorna kvaliteta i puna sigurnost plovila u daljnjem korištenju.

YACHT-POOL REX (Repair EXcellence) inicijativa

Yacht - Poolova inicijativa za uspostavu kriterija izvrsnosti prilikom odabira ponude i ocjenu kvaliteta popravka plovila

 

Zašto vlasnik osigurava svoje plovilo?

Svakako zato da bi u slučaju štete dobio od osiguranja naknadu koja pokriva kvalitetno izveden POPRAVAK. Tako izveden popravak ne smije biti određen jednim jedinim kriterijem – visinom cijene. Ukoliko je to popravak koji vraća plovilo u stanje prije štete, tada kriterij izvrsnosti izvedbe dolazi ispred cijene. Tada, jednostavnim rječnikom kažemo: to je dobar popravak.

 

Zašto Yacht-Pool prihvaća više cijene sata licenciranih servisa sa školovanim djelatnicima?

Zato što sat licenciranog i educiranog servisera, stoji više od servisera „iz garaže“. U licenciranom servisu djelatnici posjeduje specijalističko znanje, specijalne alate i originalne materijale. Vlasnik takvog servisa je uložio sredstva, a njegovi djelatnici trud da se školuju u radu s modernim tehnologijama. Serviser „iz garaže“, ne samo da ne može pružiti takvu kvalitetu, nego najčešće nije u mogućnosti niti izdati račun, jer radi u fušu. Kada sve ovo uzmemo u obzir, ponuda licenciranog servisa samo je na prvi pogled skuplja. Ustvari to je cijena izvrsnosti prema standardu, koju sada zapravo vidimo kao fer cijenu u odnosu na kvalitetu i efikasnost (upravo potreban broj sati) koja iza nje stoji. Ukoliko je nešto „bolje“, to je tek u drugom koraku jeftinije, rijetko u prvom: naime, ma koliko god bio jeftin popravak, kvar koji se ponavlja je najskuplji!
Uloga osiguravatelja u tome je, da prilikom štete bude financijska potpora vlasniku. Nikako, (kako to često zna biti) da bez specijalističkih znanja, pa time i bez mogućnosti stručnog uvida u sadržaj ponude, vlasniku plovila uvjetuje popravak u servisu s najjeftinijom od tri obavezne ponude.

Yacht-Pool je uvijek na strani svojih članova, a uz pomoć REX inicijative na ovakav način osigurava svojim klijentima sigurnu plovidbu i reže rizik od ponovljenih štetnih događaja zbog nestručnih i manjkavo izvedenih popravaka.

 

Na što se misli i od čega se sastoji to što zovemo „kvalitetno izveden popravak“?

Kvalitetno izveden popravak:

  • je onaj za koji se izrađuje plan popravka, na temelju vlastite defektaže i nalazu sudskog vještaka, a prema zahtjevu Hrvatskog registra brodova
  • je onaj prije kojeg se već prilikom vještačenja, i/ili prilikom defektaže, pravi obim i stupanj oštećenja, između ostalog, ustanovio i izmjerio uz pomoć specijalnih mjernih instrumenata uz pomoć kojih možemo snimiti stanje unutrašnje strukture oplate ili ostalih dijelova konstrukcije plovila
  • je onaj koji je urađen istim tehnologijama, originalnim materijalima i dijelovima koji su ugrađeni prema propisanom postupku i s odgovarajućim alatima, kao kada je plovilo proizvedeno u brodogradilištu,
  • je onaj nakon kojeg plovilo ima originalnu proizvođačku kvalitetu i pouzdanost u korištenju,
  • je onaj nakon kojeg brodopopravljač izdaje garanciju na izvedene radove.
 

Zašto je za kvalitetu popravka važna tehnologija, vrsta i marka materijala?

Za čvrstoću i sile koje djeluju na trup, palubu i nadgrađe plovila, veoma je važna usklađenost i spojivost materijala koji se ugrađuju prilikom popravka oštećenja. Oni moraju u cijelosti biti kompatibilni s onim originalnim od kojih je plovilo proizvedeno. Primjerice, smola s kojom je trup plovila originalno izveden neće se u eksploataciji jednako ponašati u kontaktu s nekom drugom vrstom ili markom smole s kojom je oštećenje trupa popravljeno.., jedino, ukoliko tu drugu smolu, kao alternativnu, nije odobrio sam proizvođač. O dijelovima da ne govorimo. Sada je jasno da je, recimo, kod sanacije oštećenja trupa veoma važno da struktura zakrpe na tom dijelu odgovara specifikacijama materijala iz konstrukcijskog zapisa o plovilu. Jedino tada zakrpa ima ista svojstva nepropusnosti, elastičnosti i otpornosti na naprezanja, te idealnu spojivost s ostatkom strukture.

Kako to sve skupa nije danas više baš jednostavno i lako izvedivo u nekom „sam svoj majstor“ aranžmanu, ilustrirati ćemo samo s nekoliko osnovnih podataka o materijalima i tehnologijama kojima su građene današnje brodice i jahte, odnosno plovila za sport i razonodu koja koriste nautičari.

 

Kako se danas grade trupovi plovila i od kojih materijala, tko o tome vodi evidenciju

Plastični trupovi plovila grade se različitim tehnologijama, od klasičnog načina do sistema vakuumske infuzije, vakuum baginga i slično. Platna mogu biti unidirekcionalna ili multidirekcionalna napravljena od stakloplastike, do kevlara, karbona, bazalta... Smole su pak poliuretanske, vinilesterske, epoksidne.., pa kad to sve skupa na odgovarajući način spojite, dobijete kompaktnu plastičnu, odnosno kompozitnu masu od koje je napravljeno vaše plovilo.

Tu ćemo se zaustaviti s ovim opisima, budući ne namjeravamo na ovoj stranici otvoriti školu za graditelje trupa plovila, jer to već radimo u okviru YP Academie.

Ono što nas u ovom kontekstu više zanima jest, da za svako proizvedeno plovilo postoji zapis o tehnologiji i specifikacijama ugrađenih materijala. Taj zapis je pohranjen u arhivi proizvođača plovila i registra brodova koji je to plovilo odobrio. To su primjerice: talijanski „Registro Italiano Navale“ (RINA), francuski „Bureau Veritas“ (BV), njemački „Germanische Lloyd“ (GL), a kod nas je to „Hrvatski Registar Brodova“ (HRB). Zašto u vezi s jahtama spominjemo registre brodova? Stoga, što se prema zakonskim propisima, plovila za sport i razonodu koja su dulja od 12 metara klasificiraju kao jahte, a one se, nadalje, sa stajališta načina i sigurnosti izvedbe tretiraju kao i veliki brodovi. Tako se jahte podjednako kontroliraju prije puštanja u promet, tijekom životnog vijeka u propisanim razmacima kao i prilikom havarija, baš kao i veliki brodovi. Stoga i naš registar propisuje minimalne zahtjeve koje mora ispuniti brodopopravaljač da bi popravak, odnosno redovno održavanje bilo odobreno od strane registra.

Važno je istaknuti da iskustva sudskih vještaka govore kako u havarijama, kod kojih je bila kompromitirana konstrukcijska stabilnost, prilikom sanacije oštećenja brodopopravljač mora zatražiti pomoć i konzultirati konstrukcijski biro, proizvođača plovila, nadležni registar i HRB, kako bi plovilo popravio u skladu sa zahtjevima struke. Da li tako rade ne licencirani brodopopravljači?!

 

Što riskiramo kao vlasnici, ukoliko ne poštujemo naputke Yacht-Poola?

  1. Riskiramo mogućnost nove havarije zbog, primjerice, delaminacije zakrpe na trupu, ili recimo, eksplozije motora. Jedno i drugo može dovesti do potonuća plovila i stradavanja posade. Znalci kažu, da posljedice takve havarije zbog nekvalitetnog popravka nerijetko mogu biti kud i kamo teže od one prijašnje, a popravci složeniji i skuplji.
  2. Također, riskiramo gubitak garancije proizvođača, ukoliko se popravak izvodi u vremenu trajanja jamstva proizvođača. Valja također imati na umu, da osiguravatelj ne pokriva ono što je već jamstvom proizvođača pokriveno.
  3. Preuzimamo odgovornost za kvalitetu popravka na sebe! To može biti veoma riskantno ukoliko nakon popravka prodamo plovilo, a novi vlasnik doživi havariju za koji sudski vještak utvrdi da je djelomice ili u cijelosti izazvana (ili je imala uzrok) u loše i nestručno izvedenom popravku. Tada ispada da je jeftin popravak – najskuplji, a da o odgovornosti prema posadi, koja je doživjela havariju niti ne govorimo.
  4. Riskiramo da svoje skupocjeno plovilo popravljamo kod neke tvrtke čiji je osnovni kapital višestruko manji od vrijednosti našeg plovila, pa je odgovarajuća polica od odgovornosti brodopopravljača najmanje što možete tražiti na uvid prije početka radova. U protivnom, mogući su slučajevi čije posljedice jedva možemo zamisliti.

Ukoliko smo u vezi svega iznesenog i dalje u dilemi, možemo upitati u Yacht-Poolu, oni će nam rado izložiti adekvatne primjere iz svoje prebogate prakse vještačenja.

 

Koje su osnovne prednosti vezane uz REX inicijativu Yacht-Poola:

1. Što time dobiva naš klijent
Nakon popravka, prilikom kojeg nije potrošio vrijeme, energiju, živce i novce na beskrajna uvjeravanja nedovoljno specijaliziranih uposlenika osiguravatelja, dobiva SIGURNO plovilo, neokrnjen užitak i zadovoljstvo u plovidbi. Također, dobiva mogućnost, da prilikom prodaje svog plovila bez straha za posljedice vezane uz odgovornost, obavijesti budućeg vlasnika o popravku i garanciji licenciranog brodoporavljača.

2. Što time dobiva osiguravatelj
Pojednostavljenu proceduru prijave i obrade štete, manji krajnji iznos računa za popravak (zbog veće efikasnosti) i manje šteta od ponovljenih havarija uzrokovanih neadekvatnim ili nestručnim popravkom plovila.

3. Što time dobiva brodopopravljač
Adekvatnu nagradu za stručno obavljen posao, poticaj da redovito školuje uposlenike, veći ugled kod klijenata i konkurentsku prednost u odnosu na ostale brodopopravljače.

4. Što time dobiva šira društvena zajednica
Sigurnost u pomorskom prometu i povećanu zaštitu okoliša od posljedica incidenata.

5. Što time dobiva Yacht-Pool koji posreduje između svih sudionika ovog odnosa
Zadovoljne klijente koji uviđaju razliku.

Kao i uvijek, neprestano pokušavamo biti pioniri u poslu kojeg obavljamo, pa tako i sada kada nastojimo u segment popravaka plovila unijeti nešto što je u popravcima automobila već odavno poznato.

Na kraju ovog prikaza zaključimo da u Yacht-Poolu neprestano iznova i novim sadržajem nadopunjujemo svoj temeljni slogan: „...više od osiguranja“. Nikada u njega nismo stavljali nečitke i nejasne osiguravateljske uvjete u kombinaciji s niskim cijenama.
Naš partnerski odnos prema klijentima, temelji se oduvijek na jasnoj računici koja podjednako štiti interese svih sudionika u nautičkom lancu. Stoga se vjernost naših klijenata čvrsto oslanja na argumentirane prednosti naše usluge i mnogobrojne dodane vrijednosti, od kojih smo ovdje upravo predstavili jednu.


Pravila i procedure popravka plovila prema REX inicijativi Yacht-Poola

REX inicijativa odnosi se na pravila i proceduru popravka plovila. U njoj je precizno regulirano: što, tko i kako obvezno mora napraviti (pravila), te kako i kojim redoslijedom prilikom popravka postupati s plovilom (procedura). Detalje pročitajte ovdje ...


Biti član Yacht-Poola znači koristiti vrijednosti koje se mogu usporediti i izmjeriti...
Biti član Yacht-Poola znači biti povlašten!

 

 

 

Naši partneri


Yacht-Pool ReX Repair Excellencenausys logomy-sea logoEmergensea logo

Pretplatite se na naš Newsletter